Szabadka város

Azoknak, akik úgy szeretik Szabadkát, mint én.

Látogatók

free counters

2009.09.17. 16:32 eXenon84

Római katolikus templomok

Címkék: vallás egyház épületek templomok

  Szabadka építészeti remekművei elsősorban a templomok. A városban élő különféle nemzetek vallásuk gyakorlására templomokat építettek, itt tartották ünnepeiket, s ahogyan a középületek és lakóházaknak szépítéséről sem feledkeztek meg, úgy a templomok is díszei lettek a városnak.

  A legnagyobb templmok, mint a ferenceseké, a pravoszláv templom és a Szent Teréz katedrális a XVIII. században épültek. A többi templom főleg a XIX. században. Ilyen a Kér városrészben a Szent Rókus (1896), a Zentai úton a Szent György (1897) templom, továbbá az evangélikus templom (1901), s a zsinagóga is (1902); a ferencesek templomát is ez idő tájt restaurálták és még egy tornyot építettek hozzá (1908), a pravoszláv templomot pedig teljesen felújították (1910).

  Szabadkán ma 10 római katolikus plébániatemplom és egy ferences templom létezik. Ezek a következők:

 • Jézus a munkás templom
 • Jézus föltámadása templom
 • Kelebiai templom templom
 • Kisboldogasszony templom
 • Szent György templom
 • Szent Kereszt templom
 • Szent Péter plébánia
 • Szent Rókus templom
 • Szent Teréz templom
 • Szűz Mária, az Egyház Anyja templom
 • Ferences templom

 

Jézus a munkás

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – külvárosi
   A vikariátust 1926-ban alapították a Szent Péter és Szent György plébániák területéből. 1956-ban vált önálló plébániává. Egy fedél alatt van a templom és a plébánialakás. Az épületet 1931-ben emelték, és ekkor lett felszentelve is. A templom védszentje Jézus a munkás. Az imaházat 1960/61-ben felújították. A templom méretei: hossza 23.86 méter, szélessége 8 méter, magassága 3.35 méter. A torony 10 méter magas. Egy harangja van. Az anyakönyvet 1933-óta vezetik.

  A templom belsejét a 2011-es év végén teljesen felújították.
  Az istentisztelet nyelve: magyar és horvát.
  Hívők száma: ~ 14.500

Plébános: Szakály József

 

  

 

Jézus föltámadása

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – belvárosi
   A vikariátust 1926-ban alapították a Szent Teréz és Szent Rókus plébániák területéből és 1956.01.01-én plébánia szintjére emelték. A templom építését 1933-ban kezdték el. A tervezett fenséges épület hossza 25 méter, szélessége 18 méter, magassága 17 méter. A plébániához tartozik a Bánatos Szűzanya nevű kápolna a Kálvárián, melyet 1878-ban emeltek a keresztút 14 stációjával.

  A Szent Teréz plébániához tartozó központi temetőben van: az 1886-ban a Boldogságos Szűzanya tiszteletére emelt Josip Vojnić kápolnája. 1927-ben a Feltámadt Jézus tiszteletére emelt Vörös Aleks kápolnája, 1907-ben Szent Mária Magdolna mauzóleumot Vuković Martin emeltette. A legnagyobb kápolna Szent Józsefnek szentelt Stjepan Peić Tukuljac családi mauzóleuma. A Boldogságos Szűzanya a Keresztények Segítője–nevű Lockinger kápolna 1892-ből. A Szent Péter kápolnát 1892-ben Petar Dulić építtette. A Szent Antal kápolnát 1912-ben a Deák család emeltette. Itt található még a Szűz Mária Szent Szíve – kápolna, Antunović, ma Kopilović családé, valamint a Szent Kereszt Felmagasztalása ferencesek kápolnája. Az anyakönyvet 1927-óta vezetik.
  Az istentisztelet nyelve: horvát és magyar.
  Hívők száma: ~ 4.800

Plébános: Msgr. Bela Stantić
 

 

 

  

Kelebia

  A mai kelebiai plébánia területe 1926-ban alakult a Szent Teréz és a Szent Péter plébániák területéből mint a Szent Teréz plébánia leányegyháza. 1936-ban lett vikariátus, majd 1968-ban önálló plébánia. Nagyon szép temploma van, melynek névadója: Apostolok Oszlása. A templomot 1936/37-ben építették Molcer Károly építészmérnök tervei alapján. A templom méretei: hossza 28 méter, szélessége 10.7 méter, a középhajó magassága 9.8 méter, a torony 30 méter magas. Az anyakönyvet 1937-óta vezetik.
  Az istentisztelet nyelve: magyar és horvát.
  Hívők száma: ~ 3.500

 

 

 

 Kisboldogasszony

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – belvárosi
  A Szent Teréz és Szent Péter plébániák területén, 1926-ban alapított vikariátus 1956. 1. 1-óta önálló plébánia. A kápolna amely plébániatemplomként szolgál 1929-ben épült, egyidőben a plébánosi lakással. 1937-ben a kápolnát kibővítették és felszentelték. A templom névadója: Kisboldogasszony. A templom méretei: hossza 23 méter, szélessége 7.5 méter, magassága 6 méter. 1955-ben lett kifestve, nemsokkal ezután a II. vatikáni zsinat előírásai szerint lett berendezve. Az anyakönyvet 1930-óta vezetik.
  Az istentisztelet nyelve: magyar és horvát
  Hívők száma: ~ 5.000

Plébános: Szungyi Károly

 

 

 

Szent György

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – alsóvárosi
  A plébániát 1841-ben létesítették a Szent Teréz plébánia területén. A templom védőszentje: Szent György vértanú. Az első imaház csak egy egyszerű ház volt, majd 1896-ban, neogótikus stílusban felépült a szép templom. 1925-ben a torony viharkárt szenvedett, de ugyanabban a stílusban lett helyreállítva. A templom méretei: hossza 47.5 méter, szélessége 17 méter, a kereszthajó hossza 26.5 méter. A hajó belmagassága 14. 35 méter. A torony 45 méter magas. Három harangja van. Az anyakönyvet 1841-óta vezetik.
  Az istentisztelet nyelve: horvát és magyar.
  Hívők száma: ~ 6.500

Plébános: Dr. Palatinus István

 

 

Szent Kereszt

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – belvárosi
  Ez a szőlőtermesztő vidék Szabdkához tartozott. A vikariátust 1933-ban alapították a Szent Péter plébánia területéből. 1934-ben, a plébániaház összedőlése után a templom mellé plébánosi lakást építettek és 1956. 1. 1-én magalakult az önálló Szent Kereszt plébánia. A templom névadója: Szent Kereszt. A templom méretei: hossza 21 méter, szélessége 11.4 méter, a középhajó magassága 6 méter, a torony 25 méter magas. A templomot 1896-ban építették Vojnićné hagyatékából, istentisztelet céljára 1933-ban adták át. Három harangja van. Az anyakönyvet 1941-óta vezetik.
  Az istentisztelet nyelve: magyar és horvát.
  Hívők száma: ~ 10.800

Plébános: Dr. Csizmár Oszkár

 

 

 

Szent Péter

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – belvárosi
  1944-ig a Szent Péter plébánialakáson nyilvános istentiszteletre alkalmas kápolna is volt. A Szent Kereszt plébániáról látták el. A plébániaházat és a kápolnát a háborúban lerombolták, de a Szent Péter vikariátust jogilag önálló plébánia szintjére emelték 1956-ban. Most, mint önálló plébániát a Szent Kereszt plébániáról látják el. A templom névadója: Szent Péter. Nincs önálló imaháza, de az anyakönyvet 1944-óta vezetik.
  Hívők száma: ~ 4.200

Plébános: Dr. Csizmár Oszkár
 

 

Szent Rókus

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – alsóvárosi
  A plébániát Kér városrészen 1841-ben alapították a Szent Teréz plébánia területéből. Az első imaházat 1896-ban váltotta fel a neogótikus stílusban épült templom. A templom védszentje Szent Rókus. A templom méretei: hossza 51.5 méter, a középhajó 49.8 méter hosszú, szélessége 17.18 méter és 14.65 méter magas. A kereszthajó hossza 26.52 méter, 7.17 méter széles és 15.2 méter magas. A torony 62.65 méter magas. 1959-ben javították ki a tornyot, és 1961-ben újították fel a templom belsejét. Öt harangja közül a legnagyobb 944kg, a legkisebb 50kg. Az anyakönyvet 1841-óta vezetik. A plébánia területén a temetőben található még a Szent Anna kápolna, melyet 1886-ban emeltek. A városi kórházban ugyancsak Árpádházi Szent Erzsébet szép kápolnája áll. A plébánia területén van Szent Ferences harmadrendi Irgalmas nővérek rendháza, Kis Szent Teréznek szentelt kápolnával.
  Az istentisztelet nyelve: horvát és időnként magyar.
  Hívők száma: ~ 7.200

Plébános: Andrija Anišić

  

 

 

Szent Teréz

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – belvárosi
  A plébánia ősi. A forrást nem emlitve, a kalocsa-bácsi shematizmus, így a szabadkai is azt állítja, hogy a plébániáról már 1446-ban említést tettek. Az első írásbeli forrás 1497-ből származik amelyben megemlítik Luka plébánost. A plébánia területén a XVII. század végétől a Ferencesek tevékenykedtek. 1710-ben újraalapították és először a ferencesrendi szerzetesekre volt bízva. A Ferencesek kápolnát rendeztek be a szabadkai várban, majd 1736-ban templomot. 1773-tól a plébániát püspökségi papok vezetik. A mai Szent Teréz székesegyház 1773-tól 1797-ig épült. A templom méretei: hossza 61 méter, szélessége 26 méter, a középhajó magassága 19 méter, a két torony magassága 64 méter. A XIX. század utolsó évtizedében ünnepélyesen kifestették, új vitrázsokkal, szobrokkal, orgonával, két mellékhajóval és sekrestyékkel gazdagították. 1894. 6. 8-án ünnepélyesen felszentelték. 1966-ban, alapos felújítás során átrendezték a szentélyt és új oltárt állítottak a II. Vatikáni Zsinat előírásainak megfelelően. 1773. 10. 14-én, a templom alapkövének elhelyezése 200. évfordulójának alkalmából újra felszentelték. Hat harangja van melyek közül a legnagyobb 3000kg, a legkisebb 102kg. A toronyórákat Szekszárdon csinálták 1840-ben, ekkor kerültek a helyükre. Az anyakönyvet 1687-óta vezetik.

  A plébánia területén van a Szent Rókus fogadalmi kápolna 1738-ból, amely mai alakját 1884-ben kapta. A plébánia területén találhatók még a Szent Pál kápolna a püspökségen, a Fatimai Isten Anyja kápolna a pepneveldében valamint a Szent József kápolna a Jozefinum lelkészotthonban.
  Az istentisztelet nyelve: magyar és horvát.
  Hívők száma: ~ 14.000

Plébános: Msgr. Stjepan Beretić
 

 

 

 

Szűz Mária, az Egyház Anyja

Helység: Szabadka
Főesperesség: Székesegyházi
Esperesség: Szabadka – alsóvárosi
  1910-től Sándor önálló külvárosi település, és az első vikariátus 1926-ban Szent Rókus plébánia területéből lett alapítva, 1956. 1. 1-én vált plébániává. Az első imaház a rendőrállomás épületében működött és a védszentje Szent Sándor Pápa volt. Az új templomot 1982-ben szentelték fel. A templom védszentje: Szűz Mária, az Egyház Anyja. Bolto Dulić okleveles építészmérnök terve alapján épült. A templom méretei: hossza 46 méter, szélessége 19 méter. A templom belmagassága 9 méter. A torony 22 méter magas. Elektromos harangja van. Az anyakönyvet 1855-óta vezetik. A plébánia területén van az Isten Anyja szenthely, népi nevén Szentkút, melyen a Boldogságos Szűz Mária (Szirakuzi) kápolna áll és kereszt 1896-ból. A hívek búcsúra augusztus utolsó vasárnapján gyűlnek össze Kisboldogasszony ünnepére.
  Az istentisztelet nyelve: horvát és magyar.
  Hívők száma: ~ 5.500

Plébános: Msgr. dr. Andrija Kopilović


 

 

Ferencesek temploma

  A ferencesek az istentiszteleteket kezdetben az egykori szabadkai vár kápolnájában tartották. Templomuk 1730 és 1736 között épült, a helyben levő építőanyag felhasználásával. A valamikori vár déli részét magasabbra emelve alakították ki a tornyot. A templom mellett építették fel rendházukat. A másik torony 1907-ben és 1908-ban, a nagy átalakításkor épült, Aigner Sándor budapesti építész tervei szerint.

  A templomban található az ún. Fekete Boldogasszony kápolna.

  A ferencesek 1751 óta vezetnek évkönyvet, ami rendkívül fontos dokumentum a város történelmére vonatkozóan. Az orgonát Bibert József készítette 1904-ben.

  Az istentisztelet nyelve: horvát és magyar.

1 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://szabadkavaros.blog.hu/api/trackback/id/tr871388675

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Emi7 2010.12.07. 18:51:03

Dicsertessek a Jezus Krisztus. En a Szentkereszt Plebaniahoz szeretnek valamit hozza fuzni.:Csoda szepen meglett-lesz csinalva,csak kar hogy ez a hiveken van nagy mertekben behajtva.Mondhatni,hogy ez a legdragabb temlom szabadkan,es sajnos a mai viszonylatban egyes dolgok nem megengedettek,mint pl.nem reg az uskuvo 5000 din volt mint ahogy mashol most meg 20000 folott van.... Es sok ember erzelmi okokbol is ragaszkodik a templomhoz,iljenkor mi a teendo? ha az embernek nincs valamire peze valtson templomot? Elnezest az oszinteseggert,de ez szamunkra egy fontos kerdes.Egy igaz hivo...